Privacybeleid conform de AVG-wetgeving van 25 mei 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bosbar Kalmthout hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en met deze privacyverklaring willen we aangeven dat jouw gegevens bij ons in veilige handen zijn. We wensen je dan ook te informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens die je ons verstrekt via deze site. Het spreekt voor zich dat we voorzichtig omgaan met deze gegevens en ze op een veilige en respectvolle manier beheren.

Over ons

Bosbar Kalmthout beheert de website www.bosbarkalmthout.be en staat ook in voor de verwerking van je persoonlijke gegevens die verstrekt worden via onze website.
Als je onze website gebruikt, ga je automatisch akkoord met het privacybeleid opgesteld voor deze website. Het privacybeleid op onze website is steeds de verklaring die op dat ogenblik van toepassing is. Het staat ons vrij deze aan te passen waar nodig.
Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via  info@bosbarkalmthout.be

 

Wat zijn persoonsgegevens en hoe worden ze verwerkt?

Onder persoonsgegevens verstaan we de gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die ons door jou zelf werden gegeven of die we via een betrokken partij hebben ontvangen.

Bosbar Kalmthout vraagt persoonlijke gegevens op die de gebruiker ter beschikking stelt: bij voorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele andere contactgegevens die de gebruiker ter beschikking zou stellen.

Onder verwerking van gegevens verstaan we het verzamelen, ordenen, bewaren, actualiseren, raadplegen, ter beschikking stellen van derden (zie verder) en wissen van gegevens.

 

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken jouw gegevens in het kader van onze dienstverlening. Daarbij verwerken we uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren:
- verwerken van de bestellingen;
- versturen van nieuwsbrieven, mail, nieuwtjes en uitnodigingen omtrent ons aanbod;
- beantwoorden van vragen of opmerkingen gesteld via ons contactformulier.

Geven we gegevens door aan derden?

In bepaalde situaties zullen we jouw gegevens doorgeven aan derden. Dit is het geval indien:
– we een beroep doen op een partner die betrokken is bij de bestelling;
– er een wettelijke verplichting op ons rust;
– er een gerechtvaardigd belang is voor jou als gebruiker of voor Bosbar Kalmthout.

We verkopen geen persoonsgegevens door aan derden.

Verder maken we gebruik van derden voor:
– het verzorgen van onze internet omgeving (webhosting en mail); partner hiervoor is One.com.

– het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen; partner hiervoor is MailChimp.

Ook deze partijen maken gebruik van een privacybeleid om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

 Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

De persoonlijke gegevens worden zonder einddatum bewaard.
Uiteraard houden we ons aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht van het bewaren van facturen.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

Volgende maatregelen worden genomen om je persoonsgegevens te beschermen:
– Bosbar Kalmthout gebruikt een SSL-certificaat dat je herkent aan de HTTPS voor de url.
– Alleen wij hebben toegang tot onze telefoons en computers; deze zijn beveiligd.
– We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– Je gegevens kunnen digitaal en/of op papier bewaard worden. We zorgen er op alle mogelijke manieren voor dat de gegevens op papier en op onze computers niet toegankelijk zijn voor derden. Dit doen we onder andere door onze computers te beveiligen met paswoorden en onze dossiers met jouw gegevens in een afgesloten ruimte te bewaren.

Alles wat we mogelijks communiceren en delen via Facebook, Instagram, WhatsApp blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ‘ja’ op zeiden als gebruikers van deze diensten.

 

Wat zijn jouw rechten?

 

We respecteren jouw privacy vanuit onze professionele ethiek. Je hebt altijd het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen indien ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en/of binnen de wettelijke verplichtingen. Je mag ons hierover altijd aanspreken, of mailen naar bosbar@piknikfabrik.be.

Bij de uitoefening van alle bovenstaande rechten zal Bosbar Kalmthout zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen, op je verzoek reageren. Ook bij mogelijke vragen rond ons privacy-beleid reageren we zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen, op jouw verzoek.

Je kan op elk moment beslissen om niet langer onze mailings te ontvangen, dit op eenvoudig verzoek via bosbar@piknikfabrik.be.

Na uitschrijving bewaren we jouw gegevens maximaal twee maanden waarna ze definitief worden verwijderd.

Heb je een klacht?

Mocht je een klacht hebben, dan vragen we je om contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be/ www.privacycommission.be. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacybeleid

 

Indien we een wijziging aanbrengen in ons privacybeleid zullen we hierover communiceren via onze website.

Cookie-verklaring

 

Wat zijn cookies?

Bosbar Kalmthout maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kan Bosbar Kalmthout je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan Bosbar Kalmthout dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik kunt maken van onze website. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

 

Cookies social media

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op Facebook. Deze button werkt door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Bosbar Kalmthout heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.